Via Royal Canin had ik een lijst van alle Kattenverenigingen gekregen, en heb deze gemaild over de expositie in het CODA museum in Apeldoorn.
Er zijn hierop twee reacties geweest, de NLKV heeft gebeld en Neocat heeft ons thuis bezocht. Onderstaande tekst werd in het september nummer van Neocat gepubliceerd.

Kattenmuseum Miauw-door Joke Meurs

Onze razende reporter Joke Meurs uit Apeldoorn bezocht een verzameling van kattenobjecten die tentoongesteld werden in het CODA museum in haar woonplaats.
Tot haar verbazing waren de verzamelaars ook in Apeldoorn woonachtig, dus trok Joke de stoute schoenen aan en zocht hen thuis op.

Sigarenbandje
Sigarenbandje

Klaas en Mary-Rose ter Velde hebben door het programma “Man bijt hond” bekendheid gekregen.
Ze verzamelen allerlei voorwerpen die de vorm van een kat hebben of waar een kat op staat. 

Als je Klaas en Mary met een bezoek vereert, kijk je je ogen uit. Onvoorstelbaar! Je moet echt goed zoeken naar iets wat niets met katten te maken heeft. Het verzamelvirus kreeg vat op hen toen ze in 1996 een Engels kattenmuseum bezochten. Vanaf dat moment groeide en groeit hun kattenverzameling gestaag.

Zodra je huize ter Velde betreedt, waan je je op een heuse kattenplaneet. Een tipje van de sluier licht ik even op:
- een vitrine vol kattentafereeltjes gemaakt door Sherratt & Simpson uit Engeland

Kruidenpotjes een rek met 24 porseleinen kruidenpotjes uit Duitsland.

Hobbelkat een echte Hollandse hobbelkat 

kattenbank een imponerende kattenbank

- een metronoom die de kat mee laat mauwen in het ritme van een andante of largo.

Uw snorharen zullen zich omkrullen bij al dat kattenschoons!

Bent U al nieuwsgierig of raakt u zelfs opgewonden. Neem dan gerust contact op met Klaas of Mary en maak een afspraak. Zij zullen u razend enthousiast maken voor hun uitgebreide verzameling.

Hun grote wens blijft het oprichten van een kattenmuseum. Daar moet veel voor geregeld worden en onderzocht. Publiciteit is ook een hot item. Omringd door een energieke geestdriftige vrijwilligersbende gaat dat zeker lukken. Hoe meer helpende pootjes hoe liever!

Als U dit leest, heeft er inmiddels in juli en augustus een expositie plaatsgevonden in het CODA Museum in Apeldoorn.
Een mooie aanzet! Nu... op naar het KATTENMUSEUM-MIAUW!